2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com

UPOZORNENIE: Rôzne finančné nástroje nesú so sebou adekvátny stupeň investičného rizika a investícia do týchto nástrojov môže rovnako rásť, ako aj klesať. Výkonnosť, zhodnotenie či iné parametre dosahované finančnými nástrojmi v minulosti nezaručujú porovnateľnú budúcu výkonnosť, zhodnotenie či iné parametre finančných nástrojov. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a úrokových sadzieb. Spoločnosť odporúča, aby potencionálni investori svoje investičné zámery a rozhodnutia vopred konzultovali s odborným poradcom.